Πλάκα Κερατέας

Η ιστοσελίδα του χωριού μας

Το παρακάτω κείμενο είναι η Δεύτερη «Ανοικτή Επιστολή» προς Όλους τους Υποψηφίους που θα ζητήσουν την Ψήφο μας στις επικείμενες  Δημοτικές Εκλογές.

Θα επιθυμούσαμε τον Δημόσιο σχολιασμό της  παρακάτω «Επιστολής» για διόρθωση ή συμπλήρωση στα αναφερόμενα γεγονότα ή ακόμη για την παραδοχή των λαθών τους (αν υπάρχουν) έτσι ώστε να υπάρξει κάθαρση και να  μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Η επιστολή αυτή δεν αποτελεί με κανένα τρόπο «Αντιπολιτευτικό Κείμενο» και επισημαίνουμε ότι για τα  γεγονότα που αναφέρονται σε αυτήν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία (Έγγραφα και Μαρτυρίες).

Το παρακάτω κείμενο είναι μία «Ανοικτή Επιστολή» προς Όλους τους Υποψηφίους που θα ζητήσουν την Ψήφο μας στις επικείμενες  Δημοτικές Εκλογές και που έλαβαν μέρος  (σαν Συμπολίτευση ή Αντιπολίτευση)  στην Διοίκηση της Περιοχής μας τα τελευταία 20 χρόνια.

Θα επιθυμούσαμε τον Δημόσιο σχολιασμό της  παρακάτω «Επιστολής» για διόρθωση ή συμπλήρωση στα αναφερόμενα γεγονότα ή ακόμη για την παραδοχή των λαθών τους (αν υπάρχουν) έτσι ώστε να υπάρξει κάθαρση και να  μην επαναληφθούν στο μέλλον.

Η επιστολή αυτή δεν αποτελεί με κανένα τρόπο «Αντιπολιτευτικό Κείμενο» και επισημαίνουμε ότι για τα  γεγονότα που αναφέρονται σε αυτήν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία (Έγγραφα και Μαρτυρίες).